تاریخ برگزاری مجامع سال 1402

تاریخ 15 اسفندماه 1402 برای برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه در نظر گرفته شده است

14 بهمن 1402
دعوت به مجمع عمومی عادی ساليانه

دعوت از سهامداران شركت برای حضور در مجمع عادی ساليانه سال مالی منتهی به 30 آذر 1401

16 بهمن 1401
زمان‌بندی پرداخت سود

زمانبندی پرداخت سود سهام ساليانه شركت برای سال مالی …. مشخص شد

16 مهر 1401
گزارش فعالیت هیئت مدیره

گزارشي حاوي اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی و اطلاعاتی درخصوص وضع عمومی شرکت

16 مهر 1401
قابل توجه سهامداران محترم

درخواست از سهامداران محترم شركت گروه توسعه هنر ايران جهت ثبت‌نام در سامانه سجام

11 خرداد 1401