اعضای کمیته حسابرسی

نام و نام خانوادگیسمتتحصیلات/مدارک حرفه‌ایتاریخ عضویت در کمیتهخلاصه سوابق
سیدمجتبی شفیع‌پوررئیس کمیتهدکتری1402/01/21مدیرعامل شرکت سبدگردان توازن نوید، رئیس هیأت مدیره سرمایه‌گذاری نوید اعتماد
جواد حاج میرزا علی‌اکبرعضو کمیتهکارشناسی1402/01/21مدیرعامل شرکت توسعه هنر پیشرو پارسی، رئیس شعبه در بانک صادرات، بانک پاسارگاد، رئیس حسابداری شرکت گیلان الکترونیک و …
هیدی یوسفیعضو کمیتهدکتری1402/01/21مدیرعامل سابق شرکت توسعه هنر پیشرو پارسی، مشاور مدیریت ریسک بانک صادرات، مدیر بانکداری شرکتی، مدیر امور مدیریت ریسک و …

اعضای کمیته ریسک

نام و نام خانوادگیسمتتحصیلات/مدارک حرفه‌ایتاریخ عضویت در کمیتهخلاصه سوابق
هیدی یوسفیرئیس کمیتهدکتری1402/01/21مدیرعامل سابق شرکت توسعه هنر پیشرو پارسی، مشاور مدیریت ریسک بانک صادرات، مدیر بانکداری شرکتی، مدیر امور مدیریت ریسک و …
کیوان علی‌نژادعضو کمیتهکارشناسی ارشد1402/01/21عضو هیأت مدیره شرکت باغچه ذهن پارسی، مدیرعامل شرکت سنجش امید آینده، مدیر استان‌های بانک کشاورزی
اسماعیل نیک‌سرشتعضو کمیتهکارشناسی ارشد1402/01/21مدیرمالی شرکت گروه توسعه هنر ایران، مدیرمالی شرکت مادر تخصصی انرژی سپهر پایدار، مدیرمالی شرکت قطعه‌سازی مهرخودرو و …

اعضای کمیته انتصابات

نام و نام خانوادگیسمتتحصیلات/مدارک حرفه‌ایتاریخ عضویت در کمیتهخلاصه سوابق
بهمن یزدخواستیرئیس کمیتهکارشناسی ارشد1402/01/21رئیس هیأت‌مدیره شرکت بیمه رازی و عضو هیأت مدیره بانک کشاورزی و …
احمد مرآت‌نیاعضو کمیتهکارشناسی ارشد1402/01/21مدیراجرایی شرکت گروه توسعه هنر ایران، مشاور عالی بانکداری الکترونیکی، معاون بانک اقتصاد نوین و بانک دی و …
شیوا قائمی‌فرعضو کمیتهکارشناسی1402/01/21مدیر منابع انسانی شرکت گروه توسعه هنر ایران، مدیر روابط عمومی سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران و …