شرکت گروه توسعه هنر ایران (سهامی عام) با تدوین برنامه استراتژیک دو سال آینده خود، خط مشی‌های نحوه تداوم کسب و کار را در سه بخش تأمین مالی بخش هنر، خطوط جدید کسب و کاری و هم‌چنین اتمام پروژه‌های جاری، تعیین نموده تا متناسب با اقتضائات محیطی شرکت و امکان‌پذیری تأمین منابع مالی بیشتر، به تدریج عملیاتی گردند. به شرح زیر، اهم سرفصل‌های این برنامه بیان می‌گردد:

 • تأمین مالی بخش هنر:
  • تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی. (PE)
  • تأمین سرمایه جمعی (Crowd Funding).
  • مشارکت مستقیم در پروژه‌ها.
 • خطوط جدید کسب و کاری:
  • راه‌اندازی حراج دوم تهران برای آثار تجسمی.
  • ایجاد زیرساخت لازم به منظور توکن‌سازی (Tokenize) دارایی‌های هنری.
  • فراهم نمودن زیرساخت‌ها برای پشتیبانی توسعه هنر.
  • ورود به بازارهای بین‌المللی.
 • تکمیل و توسعه پروژه‌های جاری:
  • راه‌اندازی زیرساخت نمایش خانگی دیدونت و آماده نمودن برای عرضه.
  • راه‌اندازی زیرساخت آموزش و سرگرمی کودکان (دیدوپارک) و برنامه‌ریزی برای عرضه.
  • آغاز جذب هنرجو در آموزشگاه سینمایی.
  • تأسیس خانه خلاق پویانمائی و بازی‌های رایانه‌ای درتهران.
  • ایجاد کانون تبلیغاتی