ردیفاصول حاکمیت شرکتیاقدامات انجام شده توسط هیات مدیره
1چارچوب حاكميت شركتي اثربخشتدوین و تصویب دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مرتبط با کمیته‌های حسابرسی داخلی، ریسک، انتصابات و ارزیابی فعالیت مدیرعامل و هیأت مدیره
2حفظ حقوق سهامداران و برخورد يكسان با آنهاتأمین منافع و رعایت حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها در قالب پرداخت سود طبق جدول زمانبندی اعلام شده و افشای گزارشات لازم در سامانه کدال برای اطلاع کلیه سهامداران
3رعایت حقوق ذینفعانبرخورد یکسان با سهامداران، سرمایه‌پذیران و مخاطبان شرکت و بررسی درخواست‌های سرمایه‌گذاری و تولید در کارگروه مربوط و ارائه به موقع بازخورد، رعایت مقررات و ضوابط و متعهد بودن به انجام کلیه مفاد قراردادی درخصوص قراردادهای منعقده در گروه، رعایت قوانین مقرر نظیر کار و تأمین اجتماعی و پرداخت کلیه حق و حقوق همکاران شرکت و …
4سرمايه‌گذاران نهادي، بازار سهام و ساير واسطه‌هاي ماليهیأت مدیره با توجه به شرایط پساکرونائی، با اخذ تدابیر لازم ضمن اخذ نظرات کمیته‌های ریسک و حسابرسی با هدف ایجاد ارزش افزوده بیشتر و استمرار سودآوری و حفظ ارزش منابع مالی سهامداران و سایر ذینفعان شرکت، در این دوره، رویکرد سرمایه‌گذاری با ریسک کمتر را انتخاب نمود
5افشا و شفافيتتمامی تکالیف مندرج در دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار رعایت شده و شفاف‌سازی نزد آن سازمان محترم و برای اطلاع عموم صورت پذیرفته است.
6مسئوليت‌پذيري هيأت مديرههیأت‌مدیره نظارت مستقیم بر عملکرد مدیریت شرکت و مسئولیت تعامل با ارکان را بر عهده دارد. هم‌چنین اعضا در چارچوب مصوبات هیأت‌مدیره، در قالب برنامه راهبردی بخشی از فعالیت‌های شرکت را هدایت نموده‌اند.
هیأت‌مدیره از طریق درگاه‌های ارتباطی شرکت پاسخگوی سهامداران محترم نیز می‌باشد.