بازاریابی در هنر

بازاریابی هنر نقش بسیار مهمی در اقتصاد هنر ایفا می‌نماید، چرا که تا خرید و فروشی صورت نگیرد اقتصاد معنا نمی‌یابد، که آن هم در سایه بازاریابی روی می‌دهد …

اقتصاد هنر، اقتصاد توجه

در اقتصاد آنچه تعیین‌کننده ارزش هر کالایی است، میزان کمیابی آن است و هر آنچه کمیاب است، حکمران اصلی اقتصاد محسوب می‌شود …

هنر معاصر و مجموعه‌داری

در دنیای هنر معاصر تعامل و تقابل دو مقوله هنر و سرمایه‌داری بر کسی پوشیده نیست، اما با این وجود به نظر می‌رسد هنر بدون سرمایه امکان حیات ندارد …

چون و چرای سرمایه‌گذاری در هنـر

در تمام دنیا استفاده از کالاهای هنری به عنوان سرمایه، روز به روز در حال افزایش بوده و تبدیل به یک جریان اقتصادی پر قدرت شده است …